Poniżej publikujemy najbardziej prawdopodobne limity czasu na trasach, ich potwierdzenie lub ewentualną modyfikację znajdziecie na mapach.

TRASA LIMIT CZASU PODST. LIMIT SPÓŹNIEŃ
Ekstremalna 540 135
Bardzo Trudna 420 120
Zaawansowana 390 120
Trudna 420 120
Przygodowe 540 140
Trudna Krótka 390 120
Mało Trudna 390 120