Z informacji organizacyjnych:
- minuty startowe zostaną rozlosowane i opublikowane w czwartek-piątek,
- publikacja miejsca bazy nastąpi w piątek około 18:00,
- godzina "0" dla wszystkich tras jest wstępnie planowana na 17:00, trasy MT i T będą startowały jako jedyne od 60. minuty, reszta tras od minut 0.