Kompas Recta, znaleziony gdzieś na trasie lub pozostawiony na mecie będzie do odbioru w czwartek 15 grudnia od godziny 18 w siedzibie SKPT Gdańsk, Politechnika Gdańska, Bratniak, p. 313.