W przypadku startu osoby niepełnoletniej po opieką osób innych niż rodzice, czy opiekunowie prawni należy dostarczyć wydrukowane oświadczenie, które jest dostępne w lokalizacji https://marsze.skpt.gdansk.pl/images/darzlub_2022/D47_niepelnoletni.pdf