Oto limity czasu na trasach:

Mało Trudna: 370 min + 110 min limitu spóźnień
Trudna Krótka: 360 min + 110 min limitu spóźnień
Trudna: 420 min + 120 min limitu spóźnień
Przygodowa: 500 min + 130 min limitu spóźnień
Zaawansowana 390 min +1 20 min limitu spóźnień
Bardzo Trudna 420 min + 120 min limitu spóźnień
Ekstremalna 530 min + 135 min limitu spóźnień

Limity mogą ulec zmianie. (Np. ze względu na trudne warunki atmosferyczne )