Szanowni Państwo prezentujemy sesje tematyczne na tegorocznej konferencji "Hydrozagadka":

  • Zmienność typów cyrkulacji atmosferycznej Grosswetterlagen a opady nad obszarem Południowego Bałtyku - dla badaczy zainteresowanych cyrkulacją atmosferyczną na dużych obszarach, a w szczególności południowego Bałtyku.
  • Achtung Herman! Torpedo los! - sesja tematyczna poświęcona wpływowi działań militarnych i paramilitarnych na proces znikania wody.
  • Mała retencja a proces pustynnienia Polski - dla badaczy zainteresowanych powiązaniami pomiędzy retencjonowaniem wody a obszarami pustynnymi na terenie Polski.
  • Ważne jest przestrzeganie przepisów BHP. Zwłaszcza na kolei. - Sesja poświęcona statystykom zależności przestrzegania przepisów BHP a sukcesem badań hydrograficznych w urozmaiconym topograficznie terenie z uwzględnieniem aspektów związanych inżynierią kolejową.
  • Dramat rozegra się w oprawie rozszalałych żywiołów - sesja tematyczna poświęcona anomaliom pogodowym.
  • Zdejm kapelusz - dla badaczy zainteresowanych wpływem przemysłu odzieżowego i tekstylnego na procesy hydrologiczne.
  • Przerwa kawowa - przerwa kawowa.